O
b
l
í
b
e
n
é
Oblíbené

Reklamační řád a postup při odstraňování obsahu

Důležité: Při nahlašování chyby vždy zkontrolujte správnost a funkčnost e-mailové adresy, kterou jste zadal(a). V případě nesprávné nebo nefunkční e-mailové adresy vás nebudeme moci kontaktovat.

I. Postup při odstraňování obsahu

Máte-li pocit, že vaše identita byla zneužita, někdo používá vaše fotografie a vydává se za vás, nebo se na našich stránkách zobrazuje jiný, protiprávní obsah, okamžitě nás kontaktujte na e-mailové adrese info@sexchat.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

Jestliže nahlásíte obsah porušující právní předpisy, budeme potřebovat:

 • přístup k obsahu porušujícímu právní předpisy (URL, napr.: https://sexchat.cz/contact, nejjednodušší je zkopírování z panelu prohlížeče)
 • popis způsobu porušení (např. obsah porušující pravidla stránky, používání obsahu chráněného autorskými právy, zneužití osobních údajů atd.)
 • čas zjištění obsahu porušujícího právní předpisy;
 • naší práci velmi pomůžete zasláním aktuální podoby obrazovky počítače

V případě oznámení

 • obsah bude dočasně odstraněn z webové stránky, dokud nevyřešíme problém;
 • kontaktujeme poskytovatele (modela/modelku) a požádáme ji/ho o předložení potřebných certifikátů a licencí za účelem prokázání autorského práva k poskytovanému obsahu.
 • Jestliže poskytovatel obsahu (model/modelka) nemůže prokázat vlastnictví k obsahu nebo licenci, resp. potvrzení, obsah bude trvale odstraněn.

Během této doby budeme v kontaktu s poskytovatelem obsahu (modelem/modelkou) i ohlašovatelem, abychom informovali obě strany o způsobu řešení věci.

II. Co mám dělat, když byl můj účet pozastaven

Byl-li váš účet pozastaven, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy info@sexchat.cz nebo vyplňte kontaktní formulář O pozastaveném účtu se můžete informovat jen prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste uvedl(a) při registraci. Třetím stranám nepodáváme žádné informace o vašem účtu, proto je důležité používat e-mailovou adresu, kterou jste uvedl(a) při registraci.

Potřebujeme následující informace:

 • pozastavené uživatelské jméno
 • e-mailovou adresu použitou při registraci
 • čas pozastavení účtu

Obnovení pozastaveného účtu je možné až po individuálním posouzení.

III. Co mám dělat, když můj kredit nebyl dobit?

Existují různé způsoby, jak dobít kredit, proto je důležité informovat nás prostřednictvím e-mailu info@sexchat.cz o všech podrobnostech dobití kreditu. V případě jakýchkoliv nedostatků můžeme kredit dobít manuálně, o své peníze tedy určitě nepřijdete.

1. Pokud jste si zvolil(a) bankovní převod, potřebujeme následující informace:

 • číslo účtu, na který jste sumu převedl(a)
 • číslo vašeho účtu
 • zprávu pro příjemce, resp. variabilní symbol
 • datum převodu
 • sumu převedených finančních prostředků

Nejrychlejší způsob, jak podat stížnost, je snímek obrazovky se všemi důležitými údaji, abychom mohli identifikovat sumu, kterou jste převedl(a) na bankovní účet. Po identifikování transakce na webové stránce banky bude váš kredit manuálně dobit.

2. Jestliže jste při dobití kreditu použil(a) kreditní kartu,

potřebujeme následující informace:

 • kterou platební bránu jste použil(a) při platbě
 • e-mailovou adresu, kterou jste poskytl(a) poskytovateli platebních služeb
 • čas transakce

Pokud vám byla z platební brány doručena e-mailová zpráva o úspěšné transakci, přepošlete nám e-mail, abychom mohli transakci identifikovat co nejrychleji a nejpřesněji.

3. Pokud jste si kredit zakoupil(a) prostřednictvím SMS

Pošlete nám e-mailem na info@sexchat.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře:

 • vaše telefonní číslo
 • čas odeslání SMS

abychom mohli zkontrolovat, zda bylo dobití přes SMS úspěšné nebo ne.

IV. Nedostatečná kvalita služeb

Je důležité, abyste věděl(a), že se s modelem/modelkou musíte předem dohodnout v bezplatném chatu o tom, co chcete vidět v placeném soukromém představení.

Jestliže vám model/modelka neposkytne show s předem dohodnutým obsahem a nejste-li spokojen(a) s přijatou službou, kontaktujte nás na info@sexchat.cz nebo vyplňte kontaktní formulář. K tomu budeme potřebovat následující informace:

 • jméno modela/modelky
 • Vaše uživatelské jméno
 • přesný popis dohody
 • datum soukromé show

Do 24 hodin od podání zkontrolujeme archiv, abychom zjistili, zda:

 • dohoda byla skutečně uzavřena a zda byla bilaterální
 • dohoda neporušila pravidla stránky
 • model/modelka skutečně porušil(a) dohodu.

Jsou-li tyto podmínky splněny a model/modelka vám neposkytl(a) předem dohodnutou show, vrátíme vám kredit, který jste na tuto show minul.

V. Možnosti alternativního řešení sporů

Klikněte sem pro více informací

VI. Chyba na stránce

V případě jakýchkoli jiných chyb a nedostatků nás kontaktujte na info@sexchat.cz nebo vyplňte kontaktní formulář. Budeme potřebovat následující informace:

 • kde se chyba vyskytuje (URL, např.: https://sexchat.cz/contact, nejjednodušší je zkopírovat z prohlížeče)
 • co nejpřesnější popis chyby
 • čas zjištění chyby
 • snímek z obrazovky (zkopírování aktuální podoby monitoru počítače) - screenshot
 • v případě registrovaného uživatele uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu použitou při registraci

Hore ↑